Inwestycje | ul. 12 Lutego

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: etap I - ciąg ul. 12 Lutego
Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007- 2013 (działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny)
Wykonawca: nie ogłoszono przetargu
Całkowita wartość projektu: nieznana

Inwestycja ma na celu budowę linii tramwajowej o długości 2,76 km toru pojedynczego, łącząca skrzyżowanie ul. Płk. Dąbka z ul. Królewiecką przez ul. 12 Lutego i ul. Grota-Roweckiego do obecnie budowanego skrzyżowania ul. Grota-Roweckiego z ul. Traugutta. Inwestycja powinna zostać rozpoczęta po przeniesieniu zabytkowego budynku przy ul. 12 Lutego 5A w ramach projektu "Rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga", co powinno nastąpić do końca września 2010 r.

Według zapewnień władz miasta wraz z powyższą inwestycją mają zostać zakupione 2 tramwaje niskopodłogowe oraz zmodernizowane 10 wagonów typu 805Na.

Raport oddziaływania na środowisko (~29,4MB) | Lokalizacja inwestycji (~3,2MB)

15-05-2009 (przed rozpoczęciem inwestycji)