Inwestycje | ul. Druska

Budowa pętli tramwajowej przy ul. Druskiej w Elblągu w ramach inwestycji "Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa-Elbląg"
Inwestycja współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT (działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych)
Wykonawca: Konsorcjum firm PEBEK Sp. z o.o. (Radom) i PDiM Sp. z o.o. (Elbląg)
Całkowita wartość projektu: 2 794 732,20 PLN

07-10-2006

12-09-2006

31-08-2006

15-08-2006

03-08-2006

25-07-2006

06-06-2006

02-06-2006

18-04-2006