Inwestycje | ul. Grota-Roweckiego

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Gen. Grota-Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym
Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 (działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny)
Wykonawca: Skanska S.A. (Warszawa)
Całkowita wartość projektu: 17 024 412,95 PLN

15-05-2009 (przed rozpoczęciem inwestycji)