Inwestycje | al. Grunwaldzka

Przebudowa Alei Grunwaldzkiej i ulicy Żeromskiego w Elblągu
Wykonawca: Skanska S.A. (Warszawa)
Całkowita wartość projektu: 8 831 220,44 PLN

15-09-2004

15-09-2004 | Budowa torów do zawracania na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Grobla Św. Jerzego

30-10-2004

26-11-2004

25-12-2004

18-04-2006